KLIENTA KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Noteikumos lietotie jēdzieni

1.1. CanCan pizza ir SIA ‘’EIROPICA’’, vienotais reģistrācijas numurs 40003566564, Rīga, Kleistu 18A-1.

1.2. Anketa ir informācijas veidlapa, kas tiek aizpildīta pilnvērtīgai dalībai CanCan pizza Pastāvīgo Klientu programmā, klientam apliecinot vēlēšanos kļūt par šīs programmas dalībnieku. Anketā tiek norādīti klienta dati atbilstoši CanCan pizza prasībām.

1.3. Karte ir CanCan pizza Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekam izdota plastikāta karte.

1.4. Noteikumi ir CanCan pizza Pastāvīgo Klientu programmas noteikumi, kas nosaka Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumus, kuri ir saistoši visiem Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekiem.

1.5. Priekšrocības ir balvas, dāvanas, atlaides vai citi ieguvumi, kurus CanCan pizza nodrošina Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekiem.

1.6. Programma ir CanCan pizza īstenota Pastāvīgo Klientu programma.

1.7. Programmas dalībnieks ir fiziska persona, kurai CanCan pizza ir izsniegusi Karti.

1.8. Īpašie piedāvājumi ir piedāvājumi, kurus var saņemt tikai CanCan pizza Pastāvīgo Klientu programmas dalībnieki.

2.Programmas vispārējie noteikumi

2.1. Programmas Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 23. oktobrī un darbojas visās picērijās CanCan pizza visā Latvijas Republikas teritorijā.

2.2. Programmas dalībnieks piekrīt, ka CanCan pizza izmanto Programmas dalībnieka personas datus klientu lojalitātes nostiprināšanai un dalībnieks neiebilst, ka uz Anketā norādīto tālruņa nr. un e-pastu regulāri tiek sūtīta informācija par īpašajiem piedāvājumiem.

2.3. Ja Anketas lauki ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi CanCan pizza ir tiesīga bloķēt karti.

2.4. Programmas dalībniekam ir tiesības atteikties no jebkuras informācijas saņemšanas, iesniedzot iesniegumu sūtot to uz e-pasta adresi: administracija@cancan.lv vai cancan@cancan.lv

2.5. CanCan pizza apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

2.6. CanCan pizza saglabā tiesības veikt izmaiņas Programmā un / vai Programmas noteikumos par to ievietojot informāciju mājas lapā www.cancan.lv un/vai izvietojot paziņojumu picērijās CanCan pizza .

2.7. Noteikumi ir pieejami mājas lapā www.cancan.lv un visās picērijās CanCan pizza.

3. Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi

3.1. Par programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona.

3.2. Kartes reģistrācijai Programmas dalībniekam jāaizpilda Anketa. Anketa jāiesniedz jebkurā picērijā CanCan pizza viesmīlim.

3.3. Viena persona var reģistrēt tikai vienu Karti.

3.4. Karti ir tiesīgs izmantot tikai Programmas dalībnieks. Kartes nodošana citām personām nav atļauta. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā CanCan pizza ir tiesīgs bloķēt attiecīgo Karti.

4. Kartes izsniegšanas maksa

4.1. Kartes izsniegšanas maksa ir 3,00 Eur (ar PVN)

4.2. CanCan pizza ir tiesības mainīt Kartes pārdošanas cenu.

5. Priekšrocību saņemšanas un izmantošanas noteikumi

5.1. Programmas dalībnieks var saņemt Priekšrocības tikai tad, ja pirms pirkuma veikšanas tiek iesniegta Karte pirkuma reģistrēšanai.

5.2. Karte nodrošina Programmas dalībniekam šādas Priekšrocības:

      5.2.1. 15 % atlaidi CanCan pizza no rēķina summas. Atlaides nesummējās. Atlaide netiek piemērota tabakas izstrādājumiem un piegādes pasūtījumiem.

      5.2.2. CanCan pizza īpašos piedāvājumus var saņemt tikai Programmas dalībnieki. Ar īpašo piedāvājumu Programmas dalībnieki var iepazīties picērijās CanCan pizza un / vai  mājas lapā www.cancan.lv

      5.2.3. CanCan pizza patur sev tiesības mainīt Programmas Priekšrocības.

      5.2.4. Karte nodrošina Programmas dalībniekiem īpašu piedāvājumu arī kafejnīcā Caif Cafe. Programmas dalībnieks saņem 15 % atlaidi visās kafejnīcās Caif Cafe no kopējās summas. Atlaides nesummējās. CanCan pizza patur sev tiesības mainīt atlaides apmēru un īpašo piedāvājumu sarakstu.

6. Kartes nozaudēšana, sabojāšana vai atjaunošana.

6.1. Kartes nozaudēšanas gadījumā jaunas kartes iegūšanai ir nepieciešams atkārtoti veikt maksu par kartes iegādi. Programmas dalībnieks var saņemt jaunu Karti jebkurā picērijā CanCan pizza atkārtoti aizpildot anketu.

6.2. Klienta kartes derīguma termiņš ir 2 gadi. Pēc kartes derīguma termiņa beigām karti var atjaunot par 1€ to samainot pret jaunu atkārtoti aizpildot anketu un reģistrējot jaunu karti mēneša laikā.

6.3.Gadījumos, kad karte ir bojāta un/vai nedarbojas klienta karti var samainīt bez maksas atkārtoti aizpildot anketu un iesniedzot to jebkurā CanCan pizza picērijā.

6.4. CanCan pizza nav atbildīga par zaudējumiem vai papildus izmaksām, kuras var rasties Klienta kartes darbību rezultātā.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Karti, pasargājot to no bojājumiem.

7.2. Dalība Programmā var būt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka vai CanCan pizza iniciatīvas sekojošā kārtībā:

Pamatojoties uz Programmas dalībnieka iesniegumu, kas nosūtīts uz e-pasta adresi CanCan pizza:  administracija@cancan.lv,

7.3. Pēc dalības pārtraukšanas Programmā Karte tiek bloķēta. Programmas dalībniekam ir pienākums nodot Karti jebkurā veikalā CanCan pizza.


DĀVANU KARTES IEGADĀŠANĀS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Dāvanu kartes ir iespējams iegadāties uz vietas CanCan picērijās vai Caif Cafe kafejnīcās.

Dāvanu kartes vērtību ir iespējams izvelēties pirkuma brīdī no pieejamajam picērijā vai kafejnīcā Dāvanu kartēm. Arī ir iespējams pieteikties vienu darba dienu iepriekš un pasūtīt jebkuru vēlamo Dāvanu kartes vērtību. Lai pieteiktos konkrētai Dāvanu kartes vērtībai, nepieciešams rakstīt uz e-pastu cancan@cancan.lv vai zvanīt SIA EIROPICA administrācijai pa tel. (+371) 28442220

Par dāvanu karti uz vietas var norēķināties skaidrā naudā, maksājot ar norēķināšanas kartēm vai iepriekš apmaksāt Dāvanu karti ar pārskaitījumu. Lai apmaksātu ar pārskaitījumu ir nepieciešams pieteikties priekšapmaksas rēķinam rakstot uz e-pastu cancan@cancan.lv vai zvanot SIA EIROPICA administrācijai pa tel. (+371) 28442220

Dāvanu kartei ir iespējams iegadāties aploksni, kura maksā € 0,50  

Dāvanu kartes naudas summu var iztērēt CanCan picērijās vai Caif Cafe pakāpeniski, vairākās reizēs, līdz Dāvanu kartes dāvinātas summas izmantošanas termiņa beigām, kurš tiek ziņots Dāvanu kartes pirkšanas brīdī.

Dāvanu karte nedarbojas uz Piegādes pasūtījumiem.

Pēc dāvinātās summas izmantošanas, Dāvanu karte darbosies kā Klienta karte, sniedzot 15% atlaides CanCan picērijās un Caif Cafe divu gadu garumā no izsniegšanas brīža. Klienta kartes atlaides nesummējas ar akcijas atlaidēm.

Pēc diviem gadiem atlaižu karti ir iespējams pagarināt, saskaņā ar CanCan picērijas atlaižu kartes noteikumiem, minētiem Klienta kartes lietošanas noteikumos 6.punktā.

Ar pārējiem Klienta kartes lietošanas noteikumiem un CanCan picēriju atrašanās vietām var iepazīties www.cancan.lv Klienta kartes lietošanas noteikumu sadaļā.

Iepirkumu grozs

Grozs ir tukšs