Par CanCan

CanCan Pizza pieder uzņēmumam UAB „Delano“. Līdz 2008.gadam picērijas CanCan Pizza Latvijā bija pazīstamas kā DELANO. Pirmā picērija tika atklāta 2002.gadā tirdzniecības centrā A.Deglava ielā 67.

Šobrīd Latvijā ir 6 picērijas CanCan Pizza un tās atrodas Rīgā un Kauguros. Picērijas CanCan Pizza pieder pie ātrās apkalpošanas restorānu kategorijas. Picērijas CanCan Pizza piedāvā plašu ēdienu sortimentu, vairāk kā 40 dažādu veidu picas, tās spēs apmierināt pat pašu izvēlīgāko apmeklētāju. CanCan Pizza piedāvā arī uzkodas, vieglus salātus, zupas, kā arī karstos ēdienus, piena un augļu kokteiļus un, protams, arī desertus.

Katru darba dienu no pl. 11.00 – 15.00 CanCan Pizza piedā baudīt sātīgu pusdienu maltīti.

Pašus mazākos picērijas apmaklētājus pārsteigsim ar īpasi stilīgem un jautriem ēdieniem un īpašo bērnu laukumu ar īstu LEGO sienu.

Jums ir iespēja baudīt mūsu labākos ēdienus arī ofisā vai mājās. Zvanot pa bezmaksas tālruni 22066666 vai veicot pasūtījumu mūsu mājas lapā no pl.8.00 -  22:00.
CanCan Pizza centīsies nodrošināt, lai katrs viesis justos gaidīts un varētu patīkami pavadīt laiku.

Darba ņēmēju personīgo datu privātuma noteikumi

Šajos personas datu aizsardzības noteikumos (turpmāk tekstā – noteikumi) jūs atradīsiet detalizētu informāciju par to, kā uzņēmums Eiropica (turpmāk tekstā mēs) apstrādā kandidātu personas datus. Tā ietver informāciju par vāktajiem un pārvaldītajiem datiem, kurus datus mēs lietojam, cik ilgi šie dati tiek glabāti utt. Šī informācija ir svarīga, tāpēc ceram, ka jūs to rūpīgi izlasīsiet.

Lūdzam vērst jūsu uzmanību uz to, ka šie noteikumi var tikt mainīti vai atjaunoti. Jaunāko pašreizējo konfidencialitātes noteikumu versiju jūs vienmēr atradīsiet tīmekļa vietnē https://cancan.lv/.
 
1. Kas ir jūsu dati?
Personiskie dati ir jebkura informācija, ko var izmantot, lai atpazītu personu, kā arī jebkura informācija par personu, kas jau ir identificēta.

1.1. Darba vieta un jūsu kandidatūras vērtējums
Veicot kandidātu atlasi brīvajām darba vietām uzņēmumā un novērtējot jūsu kandidatūru, mēs apstrādājam šādus datus par jums:

Datu kategorijas
Vispārīga informācija par kandidātu: kandidāta vārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta, e-pasts, pasta adrese un/vai tālruņa numurs, informācija par kandidāta darba pieredzi (darba vieta, laiks, pienākumi, panākumi un/vai sasniegumi), informācija par kandidāta izglītību (mācību iestādi, studiju periodu, izglītību un/vai iegūto kvalifikāciju); informācija par kvalifikācijas paaugstināšanu (kursi, sertifikāti), informācija par valodu prasmi, informācijas tehnoloģiju un autovadīšanas prasmes, citas prasmes un informācija, ko sniedzat CV, motivācijas vēstulē vai citos dokumentos.

Ieteikumi, darba devēju atsauksmes: persona, kas sniedz atsauksmi, viņa kontaktinformācija, atsauksmes vai ieteikuma vēstules saturs.

Kandidāta novērtēšanas informācija: kandidāta intervijas kopsavilkums, atlases personas (-u) viedoklis un piezīmes, kandidāta pārbaudes rezultāti.

Īpaša personas datu kategorija*:  – dati par veselību, sodāmības reģistra dati par tīšiem noziegumiem.

Datu pārvaldes juridiskais pamats
Jūsu piekrišana

Datu pārvaldes termiņš
Kamēr mēs izvēlamies kandidātu jūsu izvēlētajai (-ām) darba vietai (-ām), bet ne ilgāk kā vienu mēnesi pēc atlases beigām.

* Mēs īpašās kategorijas personas datus apkopojam un apstrādājam tikai, ja un ciktāl tas ir nepieciešams noteiktā nodarbināšanas gadījumā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu datus par veselību atlases procesā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lai novērtētu jūsu spēju strādāt, darba vietas atbilstību jūsu veselības stāvoklim un / vai jūsu spēju strādāt profesionālā riska apstākļos. Visos gadījumos īpašās datu kategorijas informāciju apkopojam tikai pēdējās atlases stadijās.

Ja informāciju par jūsu kandidatūru un (vai) jūsu CV, un (vai) citus kandidatūras dokumentus, mēs saņemam no nodarbinātības valsts aģentūras, darba meklēšanas interneta portāliem, karjeras sociālajiem tīkliem (piem. LinkedIn) vai citiem darba meklēšanas, atlases un starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, mēs pieņemam, ka esat saņēmis visu nepieciešamo informāciju par saviem datiem un jūs esat devis piekrišanu savu datu apstrādei ar šādiem pakalpojumiem, kas ietver arī tiesības iesniegt savus datus, lai potenciāli darba devēji (tostarp mēs), varētu veikt datu atlasi, lai novērtētu jūsu kandidatūru darba vietai.
Mēs saņemam jūsu personas datus no citiem avotiem tikai ar jūsu atsevišķu piekrišanu. Piemēram, lai pārbaudītu ieteikumus vai atsauksmes, mēs sazināsimies ar jūsu darba devēju vai citām personām tikai ar jūsu piekrišanu.
Ja jūsu pieteikums ir nesekmīgs un mēs neizvēlamies jūsu kandidatūru, visi par jums savāktie personas tiks iznīcināti drošā veidā, izņemot, ja mēs saņemam jūsu piekrišanu savu datu saglabāšanai mūsu kandidātu datu bāzē (kā raksturots noteikumu 1.2 daļā).

1.2. Kandidātu datu bāzes administrācija
Ja vēlaties būt iekļauts mūsu kandidātu datu bāzē un saņemt informāciju par mūsu uzņēmuma vai mūsu uzņēmumu grupas darbinieku turpmāko meklēšanu un atlasi, mūsu datu bāzē par kandidātiem tiks apstrādāti šādi dati:

Datu kategorijas
Vispārīga informācija par kandidātu: kandidāta vārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta, e-pasts, pasta adrese un/vai tālruņa numurs, informācija par kandidāta darba pieredzi (darba vieta, laiks, pienākumi, panākumi un/vai sasniegumi), informācija par kandidāta izglītību (mācību iestādi, studiju periodu, izglītību un/vai iegūto kvalifikāciju); informācija par kvalifikācijas paaugstināšanu (kursi, sertifikāti), informācija par valodu prasmi, informācijas tehnoloģiju un autovadīšanas prasmes, citas prasmes un informācija, ko sniedzat CV, motivācijas vēstulē vai citos dokumentos.

Ieteikumi, darba devēju atsauksmes: persona, kas sniedz atsauksmi, viņa kontaktinformācija, atsauksmes vai ieteikuma vēstules saturs.

Kandidāta novērtēšanas informācija: kandidāta intervijas kopsavilkums, atlases personas (-u) viedoklis un piezīmes, kandidāta pārbaudes rezultāti.

Datu pārvaldības juridiskais pamats
Jūsu piekrišana

Datu pārvaldības termiņš
Viens gads pēc atlases beigām

Atlases beigās jūs varat brīvi nepiekrist jūsu datu iekļaušanai turpmākajai apstrādei kandidātu datu bāzē, kā arī atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā un pieprasīt izņemt jūsu datus no kandidātu datu bāzes. Jūsu nevēlēšanās tikt iekļautam mūsu kandidātu datu bāzē vai jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu iespēju piedalīties jūsu izvēlētās darba vietas atlasē.
 
2. No kādiem avotiem mēs apkopojam jūsu personas datus?
Visbiežāk mēs saņemam jūsu datus tieši no jums - kad jūs atbildat uz mūsu darba sludinājumu un / vai iesniedzat CV, kandidāta pieteikuma veidlapu un / vai citus kandidātu dokumentus (ieteikuma, pavadvēstuli utt.).

Mēs varam iegūt informāciju par jūsu kandidatūru, CV un / vai citus kandidātu dokumentus no darba meklēšanas, atlases un / vai starpniecības pakalpojumu sniedzējiem - nodarbinātības valsts aģentūras, darba meklēšanas interneta portāliem, karjeras sociālajiem tīkliem (piem. LinkedIn).
Mēs varam saņemt informāciju par jums arī no trešajām pusēm, piemēram, pašreizējiem un bijušajiem darba devējiem. Šo informāciju mēs apkoposim tikai ar jūsu atļauju sazināties ar darba devēju un/vai citām personām, lai saņemtu ieteikumus vai atsauksmes par jums.
 
3. Ilgāka datu glabāšana
Pēc jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņa beigām (atlases beigās vai vienu gadu pēc atlases beigām, ja jūs esat tam piekritis), mēs iznīcināsim jūsu datus vai likumdošanā norādītajos veidos anonimizēsim saprātīgā laika periodā, kas vajadzīgs, lai veiktu šādu darbību.
Ilgāk, nekā noteikts šajos noteikumos, jūsu personas datus var saglabāt tikai tad, ja:
- ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu darbību, izmeklēšanas veikšanai;
- Jūsu dati ir nepieciešami, lai varētu pienācīgi atrisināt sūdzību;
- saskaņā ar citiem juridiskajiem pamatiem.
Jebkurā gadījumā, ja nepieciešams, mēs varam saglabāt jūsu piekrišanu un tā pierādījumu uz ilgāku laiku, lai mēs varētu aizstāvēt sūdzības pret mums.
 
4. Kādos gadījumos un kādām trešajām personām mēs atklājam jūsu datus?
Mēs varam nodot jūsu datus pārvaldei trešajām personām, kuras palīdz mums veikt kandidātu atlasi, vai kuras nodrošina mūs ar kandidātu atlases novērtēšanas un pārvaldības pakalpojumiem. Persona var būt personāla atlases un (vai) novērtēšanas pakalpojumu sniedzējs, datu bāzu programmatūras un administrēsanas uzturētāji, hostinga pakalpojumu sniedzēji un tamlīdzīgi. Katrā gadījumā, datu apstrādātājam mēs sniedzam tikai tik daudz datu, cik nepieciešams, lai izpildītu noteiktu uzdevumu vai pakalpojumu. Šie personīgie dati tiek glabāti tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un nedrīkst tiek lietoti citiem mērķiem vai nodoti citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem jānodrošina jūsu datu drošība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un rakstiskiem līgumiem ar mums.

Ja jūs piedalāties atlasē uzņēmuma vadības vietai, dati par jūsu kandidatūru var būt nodoti personām, kas, saskaņā ar mūsu grupas uzņēmumiem, ir iesaistītas vadošā personāla pieteikumu vērtēšanā un/vai karjeras lēmumu pieņemšanas procesos.
Datus var iesniegt tiesību aizsardzības iestādēm, piemēram, policijai, citām tiesībaizsardzības iestādēm vai uzraudzības iestādēm, bet tikai tad, ja tie ir pieprasīti piemērojamajos tiesību aktos vai likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu savas tiesības, aizsargātu savus klientus, darbiniekus un resursus, nodrošinātu un aizstāvētu juridiskās prasības.
 
5. Kurās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam jūsu personas datus?
Mēs glabājam un apstrādājam jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs pašlaik neplānojam pārsūtīt vai nodot jūsu personas datus apstrādātājiem vai saņēmējiem citās valstīs.

6. Kādas ir jūsu tiesības datu aizsardzības likumos un kā jūs tās varat izmantot?
Piekļuve jūsu personas datu apstrādei: Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personīgajiem datiem, informācijai par jūsu datu apstrādi un apstrādes mērķiem, datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu ieguves avotiem.

Tiesības labot personas datus: Ja esat mainījis mums sniegtos dokumentus, vai domājat, ka mūsu rīcībā esošā informācija par jums ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības šo informāciju mainīt vai labot.

Tiesības atsaukt piekrišanu: Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un pieprasīt pārtraukt turpmāku personas datu glabāšanu un apstrādi, kas tika veikta pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Tiesības iesniegt sūdzību: ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības likuma prasības, mēs vienmēr aicinām jūs vispirms sazināties ar mums. Ja jūs neesat apmierināts ar mūsu piedāvāto metodi problēmu risināšanai, vai jūs domājat, ka pieprasījums nav izpildīts saskaņā ar nepieciešamajiem soļiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir Datu Valsts inspekcija (Rīga, Blaumaņa ielā 11-13/11, tel. +371 67 22 31 31 e-pasts: info@dvi.gov.lv).

Tiesības dzēst datus (tiesības tikt aizmirstam): Saskaņā ar datu apstrādes tiesību aktā nosauktajiem apstākļiem (kad personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, datu bāzes zuduma gadījumā utt), Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs iznicinām mūsu rīcībā esošos datus par jums.

Tiesības ierobežot datu apstrādi. Zināmos datu apstrādes tiesību aktos nosaukts apstākļos (kad personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, jūs apstrīdat datu precizitāti, jums ir iebildumi par likumīgu datu apstrādi), Jums ir arī tiesības ierobežot savu datu apstrādi .

Tiesības uz datu pārnesamību: Datus, ar kuriem rīkojamies lietojot automatizētus līdzekļus (attiecas tikai uz kandidātu datu bazē esošajiem datiem) jums ir tiesības nodot citam datu glabātājam. Mūsu sistēmas dati tiek lietoti mašīnlasāmā formātā, un, līdz ar jūsu pieprasītie dati, ja tas ir tehniski iespējams, tiks nosūtīti tieši jūsu izvēlētajam datu glabātājam.

7. Pieteikumu apstrādes kārtība
Lai pasargātu savus kandidātus no nesankcionētas datu izpausmes, infomācijas pieprasījuma gadījumā mums nepieciešams pārbaudīt jūsu identitāti. Lai to panāktu, mēs lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Saņemot pieprasījumu no jums un pārliecinoties par jūsu identitāti, mes apņemamies, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, nodrošināt jūs ar informāciju saskaņā ar jūsu pieprasījumu. Ņemot vērā sarežģītību un pieprasījumu skaitu, mums ir tiesības pagarināt izpildes laiku līdz diviem mēnešiem, informējot jūs par to līdz pirmā mēneša beigām, norādot pagarinājuma iemeslu.
Ja pieprasījums ir iesniegts elektroniski, mēs atbildēsim elektroniski, izņemot, ja tas nav iespējams (piem. sakarā ar lielu informācijas apjomu), vai, ja jūs lūgsiet atbildēt citādāk.
Gadījumā, ja mēs atteiksimies izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs sniegsim pamatojumu, rakstiski informējot jūs par precīziem apstākļiem.
 
8. Kā sazināties ar mums?
Mūsu kontakti datu glabāšanas un pārvaldīšanas nolūkos:
SIA Eiropica
Reg. Nr 40003566564
e-pasts: administracija@cancan.lv
Adrese: Kurzemes prospekts 141, LV-1069, Rīga

9. Cik droši ir jūsu dati?
Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Mūsu sadarbības partneri ir rūpīgi atlasīti, un mēs pieprasām, lai viņi lietotu piemērotus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti un nodrošinātu jūsu personiskās informācijas drošību. Tomēr nav iespējams garantēt datu pārraides drošību internetā vai mobilo sakaru tīklā; jūs esat atbildīgs par jūsu izvēlēto informācijas pārraides veidu.

Iepirkumu grozs

Grozs ir tukšs